Jobb hos oss?

Er du sjukepleiar, helsefagarbeidar eller har du personelge eigenskapar som gjer at du vil passa godt inn hos oss?

Me er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige og engasjerte medarbeidere. Send oss gjerne kontaktinformasjon og CV på post@sunnomsorg.no så tek me kontakt med deg så snart det lar seg gjere.

Eventuelt kan du ringe oss på tlf 960 18 390.