Kven er me?

Me er her for deg. 

Målet vårt er å skapa betre kvardagar for brukarane våre.

Sunn Omsorg er ein helseaktør som leverer velvære, samt helse og omsorgstenester for brukarane våre. Me skal være ein føretrekt partner for kundane våre og tilby eit heilhetleg og kostnadseffektivt helsekonsept. 

I dag har me kontor på Sæbøvik i iBanken og i Stord Helsepark i Borggata.

Sunn Omsorg vart starta av Janne I Hvidevoll i 2017.

Våre mål er å bli ein leiiande leverandør av tenester innan helse og omsorg. Me ynskjer at flest mogeleg skal få bu heime så lenge ein ynskjer og ha innhaldsrike dagar. 

Me er eit supplement til kommunale tenester og vil skreddersy løysningar for enkeltindivid som gjer at kvar einskild kan nå sine personlege mål.

I Sunn Omsorg ser me på kvalitet som strategisk innsatsfaktor og eit viktig konkuransefortrinn mot å nå våre visjonar og mål. Sunn Omsorg skal kontinuerleg søkje forbetring og gjennomføre tiltak som vil styrkje kvaliteten i arbeidet vårt.

Kontakt oss

Janne Isdal Hvidevold
Gründer / Driftsleiar / Helsefagarbeidar
Tlf: 960 183 90
e- post: janne@sunnomsorg.no
Wanda Eliassen Medhus
Kreftsjukepleiar
Elisabeth Fjelland