Prisar

Det er du som kunde som bestemmer om me skal komme, når me skal komme, kor ofte og kva hjelp du har behov for. Prisen du betaler inkluderer også gratis heimebesøk, samt kartleggjing av behov før/under og etter at tenesta er levert.

TenestePris
Kreftsjukepleiarkr 650,- / t
Praktisk hjelpkr 495,- / t
Natt- og heildøgnsomsorgeige tilbud utarbeides
etter avtale

I tillegg til timepris kjem det eit kjøyretillegg på 150 kr som skal dekkje bilkostnader. Det er også tillegg for kveld, helg og helligdager. Alle priser er eksklusive merverdiavgift. Nokre tenester er fritatt fra merverdiavgift.